#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đúng là đứa em gái này đã dẫn dục đứa em trai của mình vào đời, mà nhìn cái mặt nó mình hiểu được rất nhiều chuyện đã và đang xảy ra ây scacs bạn ạ, nghĩ lại những cái điều ấy mà mình cảm giác được rằng nó là người đầy kinh nghiệm ấy các bạn ạ, vì những cái điều ấy đó là cái điều mà mình hiểu được thứ thực sự là đáng nói đến với nhiều những cái kinh nghiệm như này đều là cái cảm xúc cho dù những cái cảm xúc đó là như nào thì đây mới chính là những cái ảnh hưởng lớn đối với mọt người như mình câu chuyện ấy đều là cái đáng giá đúng chứ ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A